ἀθυμίαι

ἀθυμίαι
ἀθῡμίαι , ἀθυμία
lack of spirit
fem nom/voc pl
ἀθῡμίᾱͅ , ἀθυμία
lack of spirit
fem dat sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • неразоумиѥ — НЕРАЗОУМИ|Ѥ (92), ˫А с. 1.Неразумие, недомыслие, нерассудительность: Неразѹмиѥ же ѹбо ѥсть ѥже приходѧштѧмъ благостынѧмъ вѣчьныимъ даръмь бл҃гааго б҃а. ти не пожьдати трьпѣниѥмь и вѣрою. Изб 1076, 48 об.; Иже различьными грѣхы в неразумии ѧти… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • κατεργαστικός — κατεργαστικός, ή, όν (Α) [κατεργάζομαι] 1. κατάλληλος ή ικανός να κατεργάζεται («κατεργαστικὴ δύναμις», Θεόφρ.) 2. καταστρεπτικός («αἱ ἀθυμίαι κατεργαστικαί», Ιπποκρ.) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”